banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Phật giáo với công tác hoàng pháp và an sinh xã hội vùng Tây BắcPhật giáo với công tác hoàng pháp và an sinh xã hội vùng Tây Bắc
Tây Bắc Việt Nam - vùng văn hoá, xứ sở hoa ban, quê hương xoè hoa, miền đất dịu ngọt của những thiên tình sử Tiễn dặn người yêu nhưng cũng đầy tiếng than thở của những thân phận người Tiếng hát làm dâu. Đây được coi là một vùng rộng lớn có địa chính trị, kinh tế - văn hoá đặc biệt, có vị trí chiến lược rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước cả về an ninh - quốc phòng, kinh tế, xã hội và văn hoá.

Đại đức, ThS. Thích Giác Đạt (Trần Như Tuấn) 

Tây Bắc Việt Nam - vùng văn hoá, xứ sở hoa ban, quê hương xoè hoa, miền đất dịu ngọt của những thiên tình sử Tiễn dặn người yêu nhưng cũng đầy tiếng than thở của những thân phận người Tiếng hát làm dâu. Đây được coi là một vùng rộng lớn có địa chính trị, kinh tế - văn hoá đặc biệt, có vị trí chiến lược rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước cả về an ninh - quốc phòng, kinh tế, xã hội và văn hoá. Hoàn cảnh lịch sử về mặt địa – tộc người, tôn giáo, cộng đồng các dân tộc thiểu số có quan hệ khá gắn bó mật thiết đặc biệt khu vực biên giới Việt – Trung.  
Tây Bắc vẫn là khu vực hết sức khó khăn của cả nước, có tới 43/62 huyện nghèo nhất cả nước, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 25,6% (cả nước là 10%), nhiều gia đình phải sống trong những căn nhà tạm, các cháu học sinh bán trú đang sống trong những lều lán, phòng học đơn sơ, vẫn còn học sinh bỏ học vì gia đình khó khăn… 
Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến vùng Tây Bắc với nhiều chính sách ưu đãi về phát triển KT-XH, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Bắc đã rất nỗ lực lao động, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc 
Tây Bắc cũng là nơi có nhiều tín ngưỡng tôn giáo cùng tồn tại. Qua nghiên cứu, chúng ta thấy đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc phần lớn theo tín ngưỡng dân gian thờ cúng tổ tiên, tôn thờ thần sông, thần núi, thần mưa, thần gió… mang đậm sắc thái văn hoá của cư dân nông nghiệp. Bên cạnh đó còn các tôn giáo khác đạo Vàng Chứ của người Mông, đạo Tin Lành, đạo Phật. những năm gần đây do đạo Tin Lành phát triển với tốc độ nhanh đã gây ra nhiều phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, an ninh trật tự và văn hoá - xã hội của vùng này
Ngày nay, thế giới đã nhận thức được chân giá trị của Phật Giáo. Phật Giáo là một Đạo mà cốt tủy giáo lý về phương diện xã hội là về lòng từ bi và chủ trương hòa bình.  Phật giáo Việt Nam với tư cách là một tổ chức xã hội sẽ là lực lượng quan trọng để góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội đang đặt ra. "Đạo Phật ở đâu trên bản đồ vùng Tây Bắc?", khi đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc phần lớn theo tín ngưỡng đa thần và thờ cúng tổ tiên, có những sinh hoạt tín ngưỡng gần gũi với các gia đình người Việt truyền thống. Bài viết này muốn đi sâu vào tìm hiểu vài nét khái quát về đời sống kinh tế-xã hội để thấy được những khó khăn mà người dân Tây Bắc đang đối mặt. Từ đó, cho thấy được vai trò của Phật giáo đối với vấn đề an sinh.    
 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn