banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


[Tóm tắt báo cáo] Những tương đồng và khác biệt trong "Lên đồng" của người Việt và "Kut" của người Hàn
Báo cáo khoa học "Những tương đồng và khác biệt trong "Lên đồng" của người Việt và "Kut" của người Hàn" được thực hiện bởi sinh viên Bùi Khánh Ly - K57 Hàn Quốc học trong năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Bánh tteok trong đời sống của người Hàn Quốc
Báo cáo khoa học "Bánh tteok trong đời sống của người Hàn Quốc được thực hiện bởi sinh viên Vũ Thị Yến - K58 Hàn Quốc học năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Vai trò của năng lượng tái sinh trong phát triển kinh tế xanh ở Hàn Quốc từ năm 2008 đến 2013
Báo cáo khoa học "Vai trò của năng lượng tái sinh trong phát triển kinh tế xanh ở Hàn Quốc từ năm 2008 đến 2013" được thực hiện bởi sinh viên Ngô Thị Trang - K58 Hàn Quốc học và đã được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Đông phương học năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Samulnori - Nông nhạc truyền thống Hàn Quốc - Di sản văn hóa thế giới
Báo cáo khoa học "Samulnori - Nông nhạc truyền thống Hàn Quốc - Di sản văn hóa thế giới" được thực hiện bởi sinh viên Âu Ngọc Minh Châu - K57 Hàn Quốc học năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Già hóa dân số và chính sách cho người cao tuổi ở Thái Lan từ năm 2000 đến 2013
Báo cáo khoa học "Già hóa dân số và chính sách cho người cao tuổi ở Thái Lan từ năm 2000 đến 2013" được thực hiện bởi sinh viên Ma Thị Hồ - K58 Thái Lan học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Đông phương học năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Lịch sử hình thành và phát triển của Muay Thái - Môn võ truyền thống của người Thái Lan
Báo cáo khoa học: "Lịch sử hình thành và phát triển của Muay Thái - Môn võ truyền thống của người Thái Lan" được thực hiện bởi sinh viên Vi Đạt Bình - K58 Thái Lan học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Đông Nam Á học năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Sự khác nhau về cách tổ chức tang lễ của người theo đạo Hindu, đạo Sikh và một số đạo khác
Báo cáo khoa học "Sự khác nhau về cách tổ chức tang lễ của người theo đạo Hindu, đạo Sikh và một số đạo khác" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Thị Giang K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Biểu tượng mặt trời và đền thờ mặt trời Konark ở Ấn Độ
Báo cáo khoa học "Biểu tượng mặt trời và đền thờ mặt trời Konark ở Ấn Độ" được sinh viên Đỗ Thị Chang - K58 Ấn Độ học thực hiện và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ - khoa Đông phương học năm 2016.

Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên Ussh lần thứ XXI (năm học 2015-2016)
Nghiên cứu Khoa học sinh viên là một trong những hoạt động thường niên có nhiều ý nghĩa nhất đối với sinh viên Nhà trường. Đây cũng là dịp để sinh viên thực hành, trau dồi khả năng tìm tòi, nghiên cứu cũng như học cách tư duy, làm việc độc lập. Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định định hướng về đại học nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thông báo về chương trình Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ XXI (2015-2016)
Ngày 19/5/2016, Hội nghị Khoa học sinh viên năm học 2015-2016 sẽ được tổ chức tại Hội trường tầng 8 nhà E. Dưới đây là chương trình Hội nghị khoa học sinh viên: