banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


[Tóm tắt báo cáo] Du lịch chăm sóc sức khỏe ở Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Bài nghiên cứu tập trung giải quyết câu hỏi: Du lịch chăm sóc sức khỏe Thái Lan đã phát triển như thế nào? Những bài học kinh nghiệm có thể rút ra từ sự thành công đó có thể áp dụng cho Việt Nam trong tương lai. Dựa trên việc dịch nguồn tài liệu gốc bằng tiếng Anh và tiếng Thái, bài nghiên cứu đã nêu ra một cách khá hệ thống và đầy đủ thời điểm bắt đầu, quá trình phát triển, hai kế hoạch “Medical Hub” 2004- 2009 và 2016-2025 để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe của Bộ y tế công cộng ...

[Tóm tắt báo cáo] Phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc (thập niên 1970 - thập niên 1980)
Nghiên cứu về phong trào sinh viên đặc biệt là phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc còn đang là một vấn đề mới tại Việt Nam. Phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc đóng vai trò tiên phong và là động lực của tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia này.

Sinh hoạt định kỳ CLB Học tập và nghiên cứu khoa học (28/10/2016)
Ngày 28/10/2016, CLB Học tập và nghiên cứu khoa học khoa Đông Phương học đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt định kỳ với chủ đề '' Xây dựng mẫu đề xuất nghiên cứu khoa học". Buổi sinh hoạt được tổ chức với mục đích hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc của các bạn sinh viên khi xây dựng mẫu đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học, từ đó nâng cao chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên trong khoa.

[Báo cáo] Phong trào ly khai ở miền Nam Thái Lan từ đầu thế kỉ XXI đến nay
Báo cáo "Phong trào ly khai ở miền Nam Thái Lan từ đầu thế kỉ XXI đến nay" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Diệu Hoa - K58 Thái Lan học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp bộ môn năm 2016.

[Báo cáo] Sự ảnh hưởng của Bunmei Kaika - văn minh khai hóa đến xã hội và sự thay đổi của người dân Nhật Bản
Báo cáo "Sự ảnh hưởng của Bunmei Kaika - văn minh khai hóa đến xã hội và sự thay đổi của người dân Nhật Bản" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Lan Anh - K58 Nhật Bản học, trình bày trong Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ môn 2016.

Sinh hoạt định kỳ CLB Học tập và nghiên cứu khoa học (11/10/2016)
Ngày 11/10/2016, CLB Học tập và nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Đông phương học đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ đầu năm học. Chương trình được diễn ra từ 17h đến 19h tại giảng đường G302 với sự góp mặt của Ban chủ nhiệm CLB và các thành viên đến từ chi Đoàn K59, K60 và đặc biệt buổi sinh hoạt lần này đã thu hút sự tham dự rất nhiệt tình của các bạn tân sinh viên K61.

[Tóm tắt báo cáo] Tình hình phát triển công nghiệp tại bang Kerala giai đoạn 1990 - 2014
Báo cáo khoa học "Tình hình phát triển công nghiệp tại bang Kerala giai đoạn 1990 - 2014" được thực hiện bởi sinh viên Trần Thúy Ngà và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Những nét đặc sắc đưa Ấn Độ dần trở thành trung tâm điện ảnh của châu Á
Báo cáo khoa học "Những nét đặc sắc đưa Ấn Độ dần trở thành trung tâm điện ảnh của châu Á" được thực hiện bởi sinh viên Bùi Thị Lương K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ.

[Tóm tắt báo cáo] Biểu tượng Makara và việc áp dụng biểu tượng này tại một số công trình điêu khắc của Việt Nam
Báo cáo khoa học "Biểu tượng Makara và việc áp dụng biểu tượng này tại một số công trình điêu khắc của Việt Nam" được thực hiện bởi sinh viên Trần Thị Bích Loan - K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Hợp tác ngoại giao xe bus giữa Ấn Độ và Pakistan giai đoạn 2003 - 2008
Báo cáo khoa học "Hợp tác ngoại giao xe bus giữa Ấn Độ và Pakistan giai đoạn 2003 - 2008" được thực hiện bởi sinh viên Lưu Thị Thanh Loan K58 Ấn Độ và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.