banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


[Tóm tắt báo cáo] Sự thay đổi vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện đại so với xã hội phong kiến ở Hàn Quốc
Báo cáo "Sự thay đổi vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện đại so với xã hội phong kiến ở Hàn Quốc" được thực hiện bởi sinh viên Trịnh Hương Ly - K58 Hàn Quốc học trong năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Sự khác biệt trong cách thức thôi nôi giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam
Báo cáo khoa học "Sự khác biệt trong cách thức thôi nôi giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam" được thực hiện bởi sinh viên Bùi Thị Thùy Linh - K58 Hàn Quốc học trong năm 2016

[Tóm tắt báo cáo] Dĩ nhiệt trị nhiệt trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc (Nghiên cứu trường hợp Samgyetang)
Báo cáo khoa học "Dĩ nhiệt trị nhiệt trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc (Nghiên cứu trường hợp Samgyetang)" được thực hiện bởi sinh viên Phùng Thị Hường K57 Hàn Quốc học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Hàn Quốc năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Đánh giá hiện tượng phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc hiện nay
Báo cáo khoa học "Đánh giá hiện tượng phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc hiện nay" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Thị Hương K57 Hàn Quốc học trong năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Tình trạng nghiện điện thoại thông minh ở Hàn Quốc hiện nay
Báo cáo khoa học "Tình trạng nghiện điện thoại thông minh ở Hàn Quốc hiện nay" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Thị Hợp K58 Hàn Quốc học trong năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] So sánh khái quát nghệ thuật truyền thống Pansori (Hàn Quốc) và nghệ thuật Chèo (Việt Nam)
Báo cáo khoa học " So sánh khái quát nghệ thuật truyền thống Pansori (Hàn Quốc) và nghệ thuật Chèo (Việt Nam)" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Thị Thu Hoài - K58 Hàn Quốc học trong năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Yếu tố đất nước trong thành ngữ và tục ngữ Hàn Quốc
Báo cáo khoa học "Yếu tố đất nước trong thành ngữ và tục ngữ Hàn Quốc" được thực hiện bởi sinh viên Đinh Thị Thu Hiền K58 Hàn Quốc học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Hàn Quốc năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Ảnh hưởng của phim điện ảnh Thái Lan đến giới trẻ Việt Nam hiện nay
Báo cáo khoa học "Ảnh hưởng của phim điện ảnh Thái Lan đến giới trẻ Việt Nam hiện nay" được thực hiện bởi sinh viên Vù Khái Lèng K58 Thái Lan học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Đông Nam Á năm 2016

[Tóm tắt báo cáo] Văn hóa truyền thống của người Thái ở Việt Nam và Thái Lan
Báo cáo khoa học "Văn hóa truyền thống của người Thái ở Việt Nam và Thái Lan" được thực hiện bởi sinh viên Phạm Thị Thanh Loan - K58 Thái Lan học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Đông Nam Á năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Quá trình phát triển của nhạc Trot trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc
Báo cáo khoa học "Quá trình phát triển của nhạc Trot trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Giao Linh - K58 Hàn Quốc học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Hàn Quốc học năm 2016.