banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


[Tóm tắt báo cáo] Biểu tượng lửa trong văn hóa Ấn Độ
Báo cáo khoa học "Biểu tượng lửa trong văn hóa Ấn Độ" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Thị Hưởng K58 Ấn Độ và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Ngành hàng hải Ấn Độ và công nghiệp đóng tàu thời kỳ Mughal
Báo cáo khoa học "Ngành hàng hải Ấn Độ và công nghiệp đóng tàu thời kỳ Mughal" được thực hiện bởi sinh viên Phan Thị Thu Hằng K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Những vấn đề về ngôn ngữ và vai trò của tiếng Anh ở Ấn Độ
Báo cáo khoa học "Những vấn đề về ngôn ngữ và vai trò của tiếng Anh ở Ấn Độ" được thực hiện bởi sinh viên La Thị Minh Hằng K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ ở Ấn Độ giai đoạn 2000 - 2015
Báo cáo khoa học "Vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ ở Ấn Độ giai đoạn 2000 - 2015" được thực hiện bởi sinh viên Đỗ Thúy Hằng K58 Ấn Độ và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016

[Tóm tắt báo cáo] Phật giáo - sức mạnh mềm của Ấn Độ ở châu Á
Báo cáo khoa học "Phật giáo - sức mạnh mềm của Ấn Độ ở châu Á" được thực hiện bởi sinh viên Trần Thị Hà - K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016

[Tóm tắt báo cáo] Yếu tố huyền thoại trong kịch của R.Tagore
Báo cáo khoa học "Yếu tố huyền thoại trong kịch của R.Tagore" được thực hiện bởi sinh viên Phạm Thị Hà K58 Ấn Độ và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Quan hệ kinh tế Ấn Độ & ASEAN giai đoạn 2000 - 2014
Báo cáo khoa học Quan hệ kinh tế Ấn Độ & ASEAN giai đoạn 2000 - 2014 được thực hiện bởi sinh viên Lê Doãn Bắc K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016

[Tóm tắt báo cáo] 청자 - Gốm xanh và những nét văn hóa thời kỳ Goryeo thông qua họa tiết trên gốm
Báo cáo khoa học "청자 - Gốm xanh và những nét văn hóa thời kỳ Goryeo thông qua họa tiết trên gốm" được thực hiện bởi sinh viên Trương Thị Mĩ Thảo - K58 Hàn Quốc học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Hàn Quốc năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Hôn nhân Hàn - Việt và chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với gia đình đa văn hóa
Báo cáo khoa học "Hôn nhân Hàn - Việt và chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với gia đình đa văn hóa" được thực hiện bởi sinh viên Dương Thu Thảo - K58 Hàn Quốc học trong năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Phật giáo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại
Báo cáo khoa học "Phật giáo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại" được thực hiện bởi sinh viên Lương Phan Hồng Ngọc - K58 Hàn Quốc học trong năm 2016.