banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo về Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về Xã hội và Y tế tại ĐH Mahidol (Thái Lan)Thông báo về Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về Xã hội và Y tế tại ĐH Mahidol (Thái Lan)
Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về Xã hội và Y tế với chủ đề: "Y tế toàn cầu, Xã hội và Phát triển con người" sẽ được tổ chức tại Đại học Mahidol, Thái Lan từ 28 đến 29/9/2015.

Hội thảo Quốc tế liên kết lần thứ 4 về Xã hội và Y tế “Y tế toàn cầu, Xã hội và Phát triển Con người” nhằm kết nối những học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên cao học hàng đầu lại với nhau để thảo luận và trao đổi những kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của mình về những lĩnh vực của y tế toàn cầu, xã hội và phát triển con người. Hội thảo cũng là diễn đàn liên ngành để các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động và nhà giáo dục trình bày và thảo luận về những xu hướng, mối quan ngại mới nhất trong lĩnh vực Y tế toàn cầu và Xã hội.

Những chủ đề liên quan có thể bao gồm:

- Y tế toàn cầu và những thách thức: thực trạng và xu hướng
- Những yếu tố xã hội chi phối y tế
- Bất bình đẳng trong y tế
- Y tế xuyên quốc gia và chăm sóc sức khỏe quốc tế
- Những bệnh dịch truyền nhiễm đang nổi lên và xã hội
- Sử dụng/lạm dụng chất gây nghiện, trong đó có thuốc lá và xã hội
- Xã hội già hóa.

Thông tin chi tiết về nội dung và quy định gửi bài xin liên hệ:
- TS. Mark Felix theo địa chỉ email: mark.fel@mahidol.ac.th
- Phòng Đối ngoại và HTĐTQT của Trường ĐHKHXH&NV.

Bình luận của bạn