banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Về công tác biên soạn báo cáo đánh giá chất lượng AUNVề công tác biên soạn báo cáo đánh giá chất lượng AUN
Trên tinh thần buổi tập huấn biên soạn báo cáo đánh giá chất lượng tiêu chuẩn AUN các thầy cô vừa tham dự, Khoa ĐPH sẽ phải hoàn thiện báo cáo đến 10/5. Bên cạnh đó là hoạt động chỉnh sửa, phiên dịch, mã hóa minh chứng v.v... nên thời gian không còn nhiều. Vì vậy đề nghị các thầy cô bắt tay ngay vào việc viết báo cáo.

Theo trao đổi ý kiến với Trung tâm Kiểm định chất lượng, có 2 sự thay đổi về nhân sự của nhóm viết báo cáo như sau:

- Nhóm minh chứng: Do cô Vũ Thị Thu Hương được chuyển qua ban thư ký, nên cô Hồ Thị Thành sẽ làm trưởng nhóm minh chứng.
- Tiêu chuẩn 01 do cô Phạm Thị Thu Giang phụ trách, nhưng do nhóm nhiều tiêu chí nên sẽ chia làm 2 nhóm nhỏ:
+) Cô Phạm Thị Thu Giang phụ trách tiêu chí 1, 2, 3
+) Thầy Nguyễn Thọ Đức phụ trách tiêu chí 4, 5, 14

- Đề nghị các thầy cô trưởng nhóm phân công các thành viên trong nhóm viết tiêu chí cụ thể.
File Hướng dẫn viết báo cáo (xin gửi lại kèm theo file - trên tinh thần chỉ trả lời các câu hỏi và có minh chứng rõ ràng)
1 tiêu chí cỡ chữ 12, chiếm khoảng 2/3 trang A4. (Về tác nghiệp xin làm như nội dung các thầy cô đã nghe tập huấn và nhận văn bản hướng dẫn viết báo cáo trong buổi tập huấn)

- Đề nghị nhóm thu thập minh chứng (đã có phân công đi theo từng nhóm)
triển khai Kiểm tra Kho minh chứng đã làm trước đây (đang để tại phòng Phó chủ nhiệm khoa), rà soát lại minh chứng theo các tiêu chí (Đã có trong hướng dẫn viết báo cáo AUN, sau phần câu hỏi), tiến hành bổ sung các minh chứng còn thiếu; cung cấp minh chứng cho người viết.

(Ban chủ nhiệm Khoa)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn