banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đánh giá một số thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2015 của chi bộ KhoaĐánh giá một số thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2015 của chi bộ Khoa
Trong báo cáo phát biểu tại Hội nghị chi bộ Khoa Đông phương học, đồng chí Lê Đình Chỉnh, nguyên Chủ nhiệm Khoa Đông phương học đã tổng kết một số thành tựu nổi bật trong nhiệm kỷ 2013-2015 của Khoa.

Cán bộ và sinh viên toàn khoa luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, nhận thức đúng đắn các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Đến nay, 100% cán bộ trẻ đã đủ điều kiện đứng lớp, tham gia chủ trì các đề tài khoa học. Đặc biệt, vừa qua, đội ngũ cán bộ trẻ của khoa đã tổ chức thành công chuỗi tọa đàm khoa học với tiêu đề: Nghiên cứu Nhật bản và châu Á đạt kết quả tốt.

Về hoạt động đào tạo, Chi bộ đã chỉ đạo Khoa hoàn thành chỉnh sửa chương trình đào tạo các hệ chuẩn đầu ra theo hướng đào tạo theo tín chỉ. Tăng cường công tác đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng đề cao tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu của sinh viên, giảng dạy bằng các trang thiết bị hiện đại, gắn việc học trên giảng đường với thực tập, thực tế.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, 100% sinh viên Khoa Đông phương sau khi ra trường đã có việc làm với thu nhập khá cao. Trong đó, 50,07% sinh viên đánh giá chuyên môn được đào tạo hữu ích trong công việc, 18,71% là rất hữu ích, 45 % đánh giá nội dung chuyên ngành trang bị cho người học kỹ năng phù hợp và 49% đánh giá nội dung chuyên ngành trang bị cho người học thái độ phù hợp với mục tiêu đào tạo ở mức khá - tốt...
Về công tác nghiên cứu khoa học, theo thống kê sơ bộ, tính đến nay, tổng số các bài viết từ 2013 đến 2014 của các bộ trong Khoa là: 08 bài hội thảo quốc tế, 12 bài đăng tạp chí quốc tế, 10 cuốn giáo trình và sách tham khảo được nghiệm thu, 05 đề tài cấp Bộ và nhà nước, 6 đề tài cấp ĐHQGHN....Nghiên cứu khoa học sinh viên nhiệm kỳ vừa qua có 190 báo cáo, trong đó có 20 báo cáo được lựa chọn tham gia hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường.

Công tác hợp tác quốc tế là lĩnh vực quan trọng và là thế mạnh của Khoa. Khoa luôn có mối quan hệ tốt từ nhiều trường đại học lớn trên thế giới như: Đại học Tokyo, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Đại học Quốc gia Seoul Hà Quốc, Đại học Cholalongkon Thái Lan...Khoa là đơn vị luôn nhận được sự tài trợ của các quỹ Toshiba Foundation, Japan Foundtion, Korea Foundtion, Jaika... cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của mình.

(Theo ĐPH)

Bình luận của bạn