banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Khảo sát trực tuyến lấy ý kiến của sinh viên về Tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016Khảo sát trực tuyến lấy ý kiến của sinh viên về Tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016
Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2015-2016 cấp khoa đã được tổ chức thành công. Hiện nay, Phòng QLNCKH đang hoàn tất các công việc để tổ chức Hội nghị cấp trường, dự kiến vào tuần 3 tháng 5/2016.

Để đánh giá việc tham gia của sinh viên vào hoạt động này, Phòng QLNCKH tiến hành khảo sát trực tuyến lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động này với 17 câu hỏi (mất khoảng 10 phút trả lời) tại đường link sau:

http://www.researchland.net/survey/index.php?sid=22228&lang=vi

Đề nghị sinh viên K58 Khoa Đông phương học tham gia trả lời câu hỏi khảo sát theo đường link trên để giúp Nhà trường nhận diện các phản hồi, hướng đến có những cách thức điều chỉnh cho hoạt động này ngày càng hiệu quả và thiết thực trong thời gian tới.

Trân trọng cám ơn 

Trần Văn Kham
Phòng QLNCKH

Bình luận

tran thi son
11/05/2016 1:40:29 CH

cam on

Bình luận của bạn