banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội (nhiệm kỳ 2015 - 2017)Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội (nhiệm kỳ 2015 - 2017)
Vào hồi 17h ngày 15 tháng 10 năm 2016 vừa qua, thực hiện chương trình công tác năm học 2016 – 2017 được sự nhất trí của BCH Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa Đông phương học, Liên chi Đoàn – Liên chi Hội sinh viên khoa Đong phương học đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Liên chi Đoàn – Liên chi Hội nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí đại biểu: Về phía BCH Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường có Đ/c Nguyễn Văn Đáp - Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường, về phía Chi ủy – Ban chủ nhiệm Khoa có TS.Phạm Hoàng Hưng – Phó Bí thư Chi bộ. Về phía BCH LCĐ – LCH Khoa Đông phương học, Đoàn chủ tịch Hội nghị gồm có các đồng chí Đ/c Trần Tùng Ngọc – Bí thư Liên chi Đoàn, Đ/c Trần Hạnh Vinh – Liên chi hội trưởng, Đ/c Sử Thị Thanh Thúy - Ủy viên Ban thư ký Liên chi Hội. Đoàn thư ký Hội nghị gồm có các đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, Ủy viên BCH Liên chi Đoàn, đ/c Đỗ Đình Duy - Chi Hội phó Chi Hội K61.

Tại Hội nghị, thay mặt cho BCH Liên Chi Đoàn – Liên chi Hội nhiệm kỳ 2015 -2017, đ/c Trần Tùng Ngọc đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên Liên chi Đoàn – Liên chi Hội nửa đầu nhiệm kỳ và  phương hướng công tác nửa sau nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã nhất trí thông qua danh sách các đ/c xin rút khỏi BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội nửa sau nhiệm kỳ đồng thời bầu và hiệp thương bổ sung các đ/c mới vào Ban chấp hành.

Đ/c Trần Tùng Ngọc thay mặt BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội đọc Báo cáo sơ kết và phương hướng công tác

Về phía BCH Liên chi Đoàn, Hội nghị đã nhất trí bầu bổ sung các đồng chí :

  1. Đ/c Nguyễn Thị Việt Mỹ - Phó Chủ nhiệm CLB Học tập và nghiên cứu khoa học sinh viên 

  2. Đ/c  Sử Thị Thanh Thúy - Ủy viên Ban thư ký LCH, Chi Hội phó Chi Hội K59

  3. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng - Ủy viên BCH Chi Đoàn K60

  4. Đ/c Nguyễn Quang Hùng - Phó bí thư Chi Đoàn K60

  5. Đ/c Đỗ Tuấn Sơn - Bí thư Chi Đoàn K60

  6. Đ/c Nguyễn Thị Khánh Huyền - Lớp trưởng K61

 7. Đ/c Mai Thanh Thủy - Bí thư Chi Đoàn K61

Về phía BCH Liên chi Hội, Hội nghị đã nhất trí hiệp thương bổ sung các đồng chí :

1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên BCH Liên chi Đoàn, Chi Hội trưởng Chi Hội K59

2. Đ/c Trương Thành Đức - Hội viên Chi Hội K60

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Mai Anh - Chi Hội trưởng Chi hội K61

4. Đ/c Đỗ Đình Duy - Chi Hội phó Chi Hội K61

5. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hảo - Ủy viên BCH Chi Hội K61

Hội nghị tiến hành bầu và hiệp thương bổ sung các đ/c vào danh sách BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội

Theo kết quả bầu và hiệp thương bổ sung các đ/c mới, các chức danh chủ chốt, BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội nửa sau nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm các đồng chí có tên sau:

Về phía BCH Liên chi Đoàn, gồm có 11 đ/c:

1. Đ/c Trần Tùng Ngọc - Bí thư Liên chi Đoàn

2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó bí thư Liên chi Đoàn

3. Đ/c Sử Thị Thanh Thúy - Ủy viên Ban thường vụ Liên chi Đoàn

4. Đ/c Nguyễn Văn Vũ - Ủy viên BCH Liên chi Đoàn

5. Đ/c Trần Thị Huyền Chi - Ủy viên BCH Liên chi Đoàn

6. Đ/c Nguyễn Thị Việt Mỹ - Ủy viên BCH Liên chi Đoàn

7. Đ/c Đỗ Tuấn Sơn - Ủy viên BCH Liên chi Đoàn

8. Đ/c Nguyễn Quang Hùng - Ủy viên BCH Liên chi Đoàn

9. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng - Ủy viên BCH Liên chi Đoàn

10. Đ/c Mai Thanh Thủy - Ủy viên BCH Liên chi Đoàn

11. Đ/c Nguyễn Khánh Huyền - Ủy viên BCH Liên chi Đoàn

Về phía BCH Liên chi Hội, gồm có 9 đ/c:

1. Đ/c Sử Thị Thanh Thúy - Liên chi Hội trưởng

2. Đ/c Phan Thị Ngọc - Liên chi Hội phó

3. Đ/c Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên Ban thư ký Liên chi Hội

4. Đ/c Nguyễn Minh Thu - Ủy viên BCH Liên chi Hội

5. Đ/c Đặng Thị Diệu Hương - Ủy viên BCH Liên chi Hội

6. Đ/c Trương Thành Đức - Ủy viên BCH Liên chi Hội

7. Đ/c Nguyễn Hoàng Mai Anh - Ủy viên BCH Liên chi Hội

8. Đ/c Đỗ Đình Duy - Ủy viên BCH Liên chi Hội

9. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hảo - Ủy viên BCH Liên chi Hội 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Đáp - Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường đã có lời khen ngợi chúc mừng những thành công của BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội khoa Đông phương học trong nửa đầu nhiệm kỳ, biểu dương công tác chuẩn bị chương trình hội nghị giữa nhiệm kỳ, đồng thời, đ/c cũng bày tỏ tin tưởng rằng BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội khoa Đông phương học sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho phong trào sinh viên toàn trường nói chung. Thay mặt cho lãnh đạo Đoàn - Hội cấp trên, đ/c Nguyễn Văn Đáp đã trao tặng Bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên thành phố Hà Nội cho đại diện BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội nửa đầu nhiệm kỳ 2016 - 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Đáp - Ủy viên BTV Đoàn trường phát biểu, giao nhiệm vụ cho Hội nghị

Trải qua thời gian tiến hành Hội nghị nghiêm túc, đúng quy trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ Liên Chi Đoàn - Liên Chi Hội khoa Đông phương học đã kết thúc với tin tưởng rằng BCH Liên Chi Đoàn - Liên Chi Hội nhiệm kì 2015 - 2017 với lòng nhiệt huyết, nỗ lực sẽ đưa phong trào sinh viên của Liên Chi Đoàn - Liên chi Hội đạt được nhiều thành công.

Tác giả: Đình Duy - Tùng Ngọc

Ban truyền thông khoa Đông phương học

Bình luận của bạn