banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Hỗ trợ khảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp năm 2018Hỗ trợ khảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp năm 2018
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên hiện đang triển khai hoạt động khảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp trong năm 2018. Các thông tin thu được cũng rất cần thiết cho các hoạt động đánh giá của mỗi đơn vị đào tạo.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên kính nhờ các Thầy/Cô phụ trách công tác sinh viên chỉ đạo  kết nối mời sinh viên chính quy bằng thứ nhất tốt nghiệp từ tháng 12/2017 đến 10/2018 tham gia khảo sát này. Link khảo sát online dưới đây.

Link khảo sát online:  

https://goo.gl/forms/wZhTvNclkB5iRRDx1

Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy/ Cô.

ĐPH

Bình luận của bạn