banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Mời tham dự Pariksha Pe Charcha 2021Mời tham dự Pariksha Pe Charcha 2021
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo sự kiện Pariksha Pe Charcha lần thứ 4, chương trình tương tác độc đáo của Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ với học sinh, giáo viên và phụ huynh sẽ được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến vào tuần thứ ba của tháng 3 năm 2021 .

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo sự kiện Pariksha Pe Charcha lần thứ 4, chương trình tương tác độc đáo của Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ với học sinh, giáo viên và phụ huynh sẽ được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến vào tuần thứ ba của tháng 3 năm 2021 .

Ngày chính xác sẽ được thông báo trong khóa học. Sự kiện thu hút sự tham gia của 2000 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, giáo viên và phụ huynh (bao gồm cả người Ấn Độ và công dân nước ngoài) thông qua một cuộc thi viết sáng tạo trực tuyến.

Tất cả những người tham gia sẽ nhận được chứng chỉ có chữ ký của Giám đốc, Hội đồng Quốc gia về Nghiên cứu và Đào tạo Giáo dục (NCERT). Học sinh được chọn tham gia sự kiện chính của Pariksha Pe Charcha sẽ được thưởng một bộ dụng cụ đặc biệt. Trong số đó, khoảng 20-30 sinh viên sẽ được chọn vào danh sách để đặt ra các câu hỏi để được Thủ tướng Hon’ble trả lời. Bạn vui lòng tham gia cuộc thi viết sáng tạo trực tuyến được tổ chức tại https://innovateindia.mygov.in/ppc-2021/ từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3 năm 2021.

Trân trọng thông báo.  

====================

Dear friends,

The Embassy of India to Vietnam has the honor to inform that the fourth edition of Pariksha Pe Charcha, the unique interactive programme of Hon’ble Prime Minister of India with students, teachers and parents will be held through online mode in third week of March 2021. The exact date will be communicated in due course.

The event seeks participation of 2000 students of class 9 to 12, teachers and parents (including Indians as well as foreign nationals) through an online creative writing competition. All participants will receive a certificate signed by Director, National Council of Educational Research and Training (NCERT).

Students selected to participate in the main event of Pariksha Pe Charcha will be rewarded with a special kit. Out of those, about 20-30 students will be shortlisted to pose questions to be answered by Hon’ble Prime Minister.

You are kindly requested to participate in the online creative writing competition being conducted at https://innovateindia.mygov.in/ppc-2021/ between 18th February to 14th March 2021.

Best regards,

Bình luận của bạn