banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Giới thiệu sinh viên đăng ký tham dự Diễn đàn ASEP năm 2021Giới thiệu sinh viên đăng ký tham dự Diễn đàn ASEP năm 2021
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được đề nghị của Quỹ Môi trường AEON về việc cử đoàn đại biểu sinh viên (SV) ĐHQGHN tham dự Diễn đàn sinh viên Châu Á với vấn đề Môi trường (ASEP) năm 2021 với chủ đề “Building Recycling Society”.

- Thời gian: Từ ngày 9/8 - 11/8/2021.

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

- Đơn vị tổ chức: Quỹ Môi trường AEON phối hợp cùng Đại học Indonesia (Indonesia) và Đại học Waseda (Nhật Bản).

- Kinh phí: Do Ban Tổ chức đài thọ.

        Để tham gia hiệu quả vào hoạt động giao lưu SV quốc tế có ý nghĩa này, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Chọn cử SV năm thứ 2 hoặc thứ 3 đáp ứng được các tiêu chí sau để đề nghị ĐHQGHN xét chọn tham dự Diễn đàn:  

+ Có chuyên ngành đang học tập, nghiên cứu về môi trường hoặc các lĩnh vực liên quan;

+ Có quan tâm, hiểu biết sâu sắc đến các vấn đề môi trường;

+ Có trình độ tiếng Anh tốt, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, thảo luận các vấn đề liên quan, đạt chuẩn TOEIC từ 800 điểm trở lên hoặc điểm TOEFL iBT từ 88 điểm trở lên hay các chứng chỉ tương đương;

+ Có kết quả học tập tốt; có ý thức kỷ luật cao; có khả năng lãnh đạo, có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội; có kỹ năng làm việc nhóm;

+ Có chứng nhận đã tham gia các hoạt động cộng đồng.

2. Chỉ tiêu hồ sơ (HS) các đơn vị gửi đề cử xét chọn:

- Trường ĐHKHTN: 03 HS

- Trường ĐH Ngoại ngữ: 03 HS

- Trường ĐHKHXH&NV: 03 HS

- Trường ĐH Công nghệ: 02 HS

- Trường ĐH Giáo dục: 01 HS

- Trường ĐH Kinh tế: 02 HS

- Khoa Luật: 01 HS

- Trường ĐH Y - Dược: 01 HS

- Khoa Quốc tế: 01 HS

- Khoa Quản trị và Kinh doanh: 01 HS

 

3. Hồ sơ đăng ký: Gồm 02 bộ trong đó 01 bộ viết bằng tiếng Việt, 01 bộ viết bằng tiếng Anh. Mỗi bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau:

- Bản tự giới thiệu về bản thân, có dán ảnh, trong đó nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu SV ĐHQGHN;

- Lý lịch khoa học;

- Bảng điểm học tập kỳ học gần nhất, có xác nhận của đơn vị đào tạo (không cần bản tiếng Anh);

- Bài luận khoảng 1.000 - 1.500 từ về chủ đề “Building Recycling Society”;

- Bản photo chứng chỉ tiếng Anh (không cần bản tiếng Việt);

- Bản photo chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh;

- Bản photo thẻ SV (không cần dịch sang tiếng Anh);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học... nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển tham dự Diễn đàn sinh viên Châu Á với vấn đề Môi trường năm 2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình trên tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn kèm hồ sơ sinh viên tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 15/05/2021.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình
này.

 

Trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn