banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Mời tham dự tọa đàm "Giải pháp và Cơ chế tăng cường công bố quốc tế"Mời tham dự tọa đàm "Giải pháp và Cơ chế tăng cường công bố quốc tế"
Công bố quốc tế (trên các tạp chí và nhà xuất bản quốc tế uy tín) các công trình nghiên cứu của cán bộ đang được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn quan tâm thực hiện, đây được xem là một trong những chỉ báo quan trọng để hướng đến xây dựng Đại học Nghiên cứu và quảng bá các kết quả nghiên cứu quan trọng của đội ngũ khoa học của Nhà trường.

Kính gửi Quý Thầy/Cô!

Công bố quốc tế (trên các tạp chí và nhà xuất bản quốc tế uy tín) các công trình nghiên cứu của cán bộ đang được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn quan tâm thực hiện, đây được xem là một trong những chỉ báo quan trọng để hướng đến xây dựng Đại học Nghiên cứu và quảng bá các kết quả nghiên cứu quan trọng của đội ngũ khoa học của Nhà trường. Mặc dù thời gian qua Trường đã có một số những giải pháp trong công việc này, tuy nhiên hiệu quả và số lượng công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín, chỉ số cao chưa tương xứng với tiềm năng, năng lực của đội ngũ các nhà khoa học nhà trường.

Để tiếp tục tìm những giải pháp phù hợp và thúc đẩy công bố quốc tế trên các tạp chí, nhà xuất bản uy tín, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có kế hoạch tổ chức tọa đàm “Giải pháp và cơ chế tăng cường công bố quốc tế”, như sau:

Thời gian: từ 8:45 ngày 8 tháng 4 năm 2016 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà H.

Nội dung chính của buổi tọa đàm bao gồm: Báo cáo phân bố các ngành trên hệ thống tạp chí quốc tế; Báo cáo tình hình công bố quốc tế của Trường giai đoạn 2013-2015 và đề xuất một số giải pháp của Nhà trường; Chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các giải pháp.

Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời Thầy/Cô sắp xếp thời gian tham dự, cũng như chuẩn bị những ý kiến góp ý cho hoạt động này.

Trân trọng cám ơn và mong nhận được sự quan tâm, hiện diện của Quý Thầy/Cô đối với tại sự kiện này!

(Cũng rất mong Quý Thầy/Cô chuyển nội dung thông tin hoạt động này tới đội ngũ cán bộ trẻ của đơn vị được biết và tham dự).

(Theo Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học)

Bình luận của bạn