banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

GS.TS. NGND. Lê Quang ThiêmGS.TS. NGND. Lê Quang Thiêm
Trong quá trình phấn đấu và trưởng thành trên con đường khoa học, mỗi người có một hoàn cảnh riêng và một cách đi riêng. Với GS. Lê Quang Thiêm, con đường khoa học mà ông đã lựa chọn tuy gặp không ít gian truân nhưng đã đưa ông đến đỉnh cao của vinh quang. Ông là một trong những người thầy không những có trình độ chuyên môn uyên thâm mà còn có những tri thức liên ngành sâu sắc, xứng đáng là tấm gương cho thế hệ sau học tập về tinh thần lao động bền bỉ, kiên trì và tình yêu nghề nghiệp.


Năm sinh: 1940.
Quê quán: Quảng Trị.
Tốt nghiệp đại học ngành Ngữ văn (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) năm 1966.
Nhận bằng Tiến sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Bungari năm 1979.
Được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 1991.
Được công nhận chức danh Giáo sư năm 1996.
Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2000.
Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2005.
Thời gian công tác tại trường: 1966-2005.
+ Đơn vị công tác:
Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1966-1988).
Trung tâm Châu Á - Thái Bình Dương, Trường ĐHKHXH&NV (1994-1997).
Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV (1997-2005).
Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV (2005-2010).
+ Chức vụ quản lý:
Phó Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn (1984-1985).
Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn (1985-1987).
Bí Thư Đảng ủy Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1988-1990).
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1988-1992).
Chủ nhiệm Bộ môn Hàn Quốc học (Khoa Đông phương học) (1997-2005).
Chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ học đối chiếu (Khoa Ngôn ngữ học) (1996-2010).
Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (2006-nay).
Các hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ học đối chiếu; Lịch sử và sự phát triển từ vựng ngữ nghĩa (thời cận hiện đại); Ngữ nghĩa học; Văn hóa và sự phát triển xã hội (văn hóa Việt Nam và văn hóa khu vực); Văn hóa và văn hóa nhân cách.
Các công trình khoa học tiêu biểu:
Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ, 1989, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, tái bản tại NXB ĐHQG, Hà Nội, 2004.
Lịch sử từ vựng tiếng Việt 1858-1945, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003.
Sự phát triển ngữ nghĩa từ vựng tiếng Việt 1945-2005, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội, 2014.
Ngữ nghĩa học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2008.
Khái niệm văn hóa văn minh và văn hóa truyền thống Hàn, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội, 2006.

 

(Theo USSH, Hanoi)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn