banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chương trình học tập trao đổi tín chỉ theo dự án ShareChương trình học tập trao đổi tín chỉ theo dự án Share
Trường ĐHQGHN tham gia chương trình trao đổi tín chỉ của dự án SHARE ( The European Union Support to Higer Education in the ASEAN Region). Đây là một dự án có ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy sự kết nối hợp tác về giáo dục giữa các vùng miền, khu vực trong ASEAN và ASEAN-EU nhằm nâng cao ...

chất lượng, khả năng cạnh tranh và quốc tế hóa trong giáo dục đại học của ASEAN từ 2015 và tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm 01 kỳ học có sự tương tác mới (mobility), môi trường học tập quốc tế đồng thời tích lũy tín chỉ đã học tại các trường thành viên tham gia dự án SHARE.
Để đăng kí xét chọn, sinh viên liên hệ với văn phòng các Khoa, sinh viên đáp ứng được tiêu chí xét chọn và được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm khoa truy cập vào website của SHARE : www.share-asean.eu/scholarship liên hệ với trường ĐH thành viên SHARE để tìm hiểu và hoàn tất thủ tục xin LOA của Trường.

Chi tiết thông tin về dự án SHARE

Tiêu chí xét chọn sinh viên

Danh sách các trường thành viên của dự án SHARE

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn