banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Phương pháp giảng dạy đại học trong giai đoạn hiện nay - nhìn từ góc độ người họcPhương pháp giảng dạy đại học trong giai đoạn hiện nay - nhìn từ góc độ người học
Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm “Phương pháp giảng dạy đại học trong giai đoạn hiện nay – nhìn từ góc độ người học”.

1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Giới thiệu tới cán bộ trẻ một số phương pháp giảng dạy và các yếu tố tác động tới phương pháp giảng dạy đối với bậc đại học trong giai đoạn hiện nay;
- Kết nối và tạo diễn đàn trao đổi giữa cán bộ trẻ trong toàn trường về những trải nghiệm thực tế trong việc sử dụng các phương pháp giảng dạy, trong đó trọng tâm là về mức độ thích ứng của phương pháp đối với diễn biến tâm lý và giá trị sống của người học hiện tại.
2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
2.1. Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 11 năm 2015 (thứ Tư)
2.2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà H
2.3. Thành phần tham dự
- Triệu tập toàn thể đoàn viên các chi đoàn cán bộ là giảng viên
- Thông báo và mời dự giảng viên trẻ dưới 40 tuổi
2.4. Khách mời
- Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại diện Đảng ủy – Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo;
- Đại diện Chi uỷ – Ban chủ nhiệm các Khoa;
- Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông.
3. NỘI DUNG
3.1. Chủ đề 1: “Giá trị sống của người học đương đại và những tác động của nó tới việc lựa chọn phương pháp giảng dạy hiệu quả ở bậc đại học”
- GS. Đặng Cảnh Khanh (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển) giới thiệu một số vấn đề về tâm lý của giới trẻ trong giai đoạn hiện nay;
- PGS.TS. Trần Thị Minh Đức (Chủ nhiệm Bộ môn Tâm lý học tham vấn, Khoa Tâm lý học) trao đổi về tâm lý của sinh viên hiện nay và những ảnh hưởng của nó tới việc hoạt động giảng dạy;
- Trao đổi của giảng viên trẻ về các tình huống trên thực tế.
3.2. Chủ đề 2: “Một số phương pháp giảng dạy hiệu quả ở bậc đại học”
- TS. Tôn Quang Cường (Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, trường Đại học Giáo dục) giới thiệu về một số phương pháp giảng dạy và thực tiễn hiệu quả áp dụng các phương pháp đó;
- TS. Trần Thành Nam (Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN) trao đổi về các phương pháp giảng dạy phù hợp với chuẩn AUN;
- Trao đổi và hỏi đáp của cử tọa.

ĐPH 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn