banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Lịch thi học kỳ II năm học 2015-2016Lịch thi học kỳ II năm học 2015-2016
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội xin gửi tới Thầy Cô và các em sinh viên lịch thi học kỳ II năm học 2015-2016 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn