banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Lịch trình công việc đầu khóa học QH 2016 - XLịch trình công việc đầu khóa học QH 2016 - X
Kính gửi Thầy Cô Lãnh đạo, Trợ lý CT&CTSV các Khoa/BMTT, Phòng Chính trị và CTSV kính chuyển Thầy Cô bản CẬP NHẬT SAU 14/8 - Lịch trình công việc đầu khóa học 2016.

Theo đó, căn cứ vào số lượng sinh viên nhập học, Nhà trường quyết định điều chỉnh ngày học chính trị và khám sức khỏe của sinh viên từ 4 ngày xuống còn 3 ngày. 

Trân trọng thông báo để Thầy Cô biết!

Kính chúc Thầy Cô ngày làm việc hiệu quả

(Ussh)
 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn