banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Triển khai công tác sinh viên hệ chính quy đầu năm học 2016 - 2017Triển khai công tác sinh viên hệ chính quy đầu năm học 2016 - 2017
Triển khai kế hoạch năm học 2016 - 2017; Căn cứ Hướng dẫn số 1926/HD-ĐHQGHN ngày 06/7/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác học sinh - sinh viên đầu năm học 2016 - 2017, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai công tác đối với sinh viên hệ chính quy các khóa đầu năm học 2016 - 2017.

BCNK kính chuyển Thầy Cô CV triển khai công tác sinh viên hệ chính quy đầu năm học 2016 - 2017. Trong công văn (đính kèm) triển khai các nội dung triển khai đổi với sinh viên K61và với sinh viên các khóa học còn lại.

Phân công cụ thể các Thầy Cô phụ trách công tác sinh vên đầu năm học như sau: 

Thầy Phạm Sĩ Thành - Trợ lý CT&CTSV  (Nhờ Thầy phối hợp với các Thầy/Cô K58, 59, 60 đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016)
Cô Nhâm Thị Thanh Lý - phụ trách  K61
Cô Trần Trúc Ly - phụ trách K60
Thầy Võ Minh Vũ - phụ trách K59
Thầy Phạm Lê Huy - phụ trách K58

Kính đề nghị Thầy Cô quan tâm, chỉ đạo và nhắc nhở sinh viên thực hiện các công việc đầu năm đảm bảo đúng kế hoạch.


Kính chúc Thầy Cô sức khỏe và năm học mới nhiều thành công!

Thay mặt BCN Khoa

Nguyễn Trần Tiến 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn