banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

[Tóm tắt báo cáo] Phúc lợi xã hội dành cho người cao tuổi Thái Lan[Tóm tắt báo cáo] Phúc lợi xã hội dành cho người cao tuổi Thái Lan
Già hóa dân số ở Thái Lan diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Nguyên nhân của già hóa dân số ở Thái Lan là do tuổi thọ trung bình tăng lên, sự suy giảm tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử. Đặc điểm già hóa dân số Thái Lan là có tốc độ già hóa dân số nhanh, không đồng đều về giới tính và ở các vùng. Người cao tuổi ở Thái Lan gặp nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề sức khỏe, kinh tế và giáo dục.

Nguyễn Thị Liên
Khóa: QH- 2015-X-Thái Lan học
Khoa: Đông Phương học, ĐHKHXHNV - ĐHQGHN

Già hóa dân số ở Thái Lan diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Nguyên nhân của già hóa dân số ở Thái Lan là do tuổi thọ trung bình tăng lên, sự suy giảm tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử. Đặc điểm già hóa dân số Thái Lan là có tốc độ già hóa dân số nhanh, không đồng đều về giới tính và ở các vùng. Người cao tuổi ở Thái Lan gặp nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề sức khỏe, kinh tế và giáo dục. 
Chính phủ Thái Lan đã đưa ra rất nhiều chính sách từ rất sớm trước cả khi đất nước chính thức đạt mức dân số già. Các phúc lợi xã hội đối với người cao tuổi bao gồm các lĩnh vực:  đảm bảo nguồn thu nhập, các dich vụ xã hội, sự giúp đỡ của xã hội và xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội cho người cao tuổi. Trong bài nghiên cứu tôi đã tìm hiểu về tình trạng người cao tuổi ở Thái Lan, các phúc lợi xã hội dành cho người cao tuổi thông qua phương pháp phân tích, phân loại và tổng hợp tài liệu từ các trang web thống kê dân số và Quỹ nghiên cứu và phát triển người cao tuổi Thái Lan.
Thông qua nghiên cứu này,  tôi hy vọng người đọc sẽ có cái nhìn tổng quan về thực trạng người cao tuổi và những phúc lợi dành cho người cao tuổi ở Thái Lan. Từ đó sẽ có được những bài học kinh nghiệm để học hỏi, áp dụng vào Việt Nam bởi Việt Nam và Thái Lan đều đã bước vào giai đoạn già hóa dâns ố.

Từ khóa: người cao tuổi, già hóa dân số, phúc lợi xã hội, chính phủ Thái Lan, liên hệ
 

Bình luận của bạn