banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

[Tóm tắt báo cáo] Thành phố thông minh ở Nhật Bản Qua nghiên cứu trường hợp Fujisawa SST[Tóm tắt báo cáo] Thành phố thông minh ở Nhật Bản  Qua nghiên cứu trường hợp Fujisawa SST
“Thành phố thông minh” là khái niệm lâu đời tại các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Thái Lan, Thụy Điển… Tuy nhiên, tại Việt Nam khái niệm này vẫn còn khá mơ hồ và chưa có một khái niệm chính xác, đầy đủ.

Trương Thành Đức

K60 Nhật Bản học,

ĐHKHXHNV – ĐHQGHN

-    Luận điểm then chốt:
+, Thành phố thông minh là một khái niệm mở và có nhiều cách hiểu, trong đó công nghệ thông tin được coi là nền tảng quan trọng.
+, Nhật Bản đã và đang triển khai xây dựng các mô hình thành phố thông minh
+, Fujisawa SST được là một thành phố thông minh bền vững và toàn diện mọi khía cạnh
-    Phương pháp: Phương pháp so sánh, Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu
-    Nguồn tài liệu: 
+, PGS.TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, “Thành phố thông minh: kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề đối với Việt Nam”, Viện chiến lược và chính sách tài chính, 28/02/2017
+, Sergio Contia, University of Turin, An urban model or a corporate business plan? Umberto Rosatia, ESOMAS, C.so Unione Sovietica 218/Bis 10134, Turin, Italy
+, Smart cities in Japan, An Assessment on the Potential for EU-Japan Cooperation and Business Development, Tokyo, October 2014
+, What is Smart City, http://smartcities.gov.in/content/innerpage/smart-city-features.php, Ngày truy cập: 27/09/2017
+, http://fujisawasst.com/JP/project/, truy cập ngày 29/09/2017
-    Kết luận: 
+, Sự ra đời của thành phố thông minh như là một xu hướng tất yếu trong quá trình xã hội ngày càng phát triển. Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng thành phố thông minh – một mô hình sống của tương lai.
+, Fujisawa SST được coi là một thành phố thông minh bền vững, là mô hình toàn diện, đi đầu trong việc xây dựng, kiến thiết các giải pháp toàn diện thông minh về cuộc sống mà người dân mong muốn. Gía trị, sự tồn tại và phát triển của thành phố 10 năm, 70 năm, 100 năm sau tùy vào phong cách sống của thành phố này được nâng cao và phát triển bởi bàn tay của những người sống ở đây. 
-    Từ khóa: Thành phố thông minh, Công nghệ thông tin, Dịch vụ thông minh, Fujisawa SST, Cư dân thành phố
 

Bình luận của bạn