banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Triển khai Kế hoạch Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2018 - 2019Triển khai Kế hoạch Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2018 - 2019
Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học xin kính gửi các Thầy, Cô các Khoa, Bộ môn công văn số 2832/XHNV-KH về việc triển khai kế hoạch Nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm học 2018-2019, kèm theo file mềm của các phụ lục liên quan (bản cứng đã được gửi về các đơn vị theo đường công văn) .

Chi tiết xin xem file đính kèm.

ĐPH 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn