banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo kế hoạch tổ chức HNNCKHSV cấp bộ môn và cấp khoa 2018-19Thông báo kế hoạch tổ chức HNNCKHSV cấp bộ môn và cấp khoa 2018-19
Như đã thông báo ở thư gửi ngày 7/11/2018 về kế hoạch tổ chức HNNCKHSV cấp bộ môn và khoa, Bộ phận phụ trách NCKH Khoa xin thông báo lại như sau:

Đầu tháng 3, các bộ môn gặp tôi để nhận tiền tạm ứng tổ chức HNNCKH cấp bộ môn. Trong nửa đầu tháng 3/2019, các bộ môn tổ chức HNNCKHSV cấp bộ môn,

Thời hạn trước ngày 15/3/2019, các bộ môn gửi lại cho tôi các danh sách thanh toán, danh sách 02 sinh viên báo cáo cấp khoa (theo mẫu trong file đính kèm ở thư ngày 7/11/2018), biên bản hội nghị, tóm tắt tất các báo cáo tham dự nghiên cứu. (Lưu ý, các tóm tắt báo cáo cần theo đúng mẫu, vì sẽ được in thành kỷ yếu để nộp lên Phòng NCKHSV). Còn tóm tắt và toàn văn của 02 báo cáo tham dự cấp khoa sẽ gửi cho tôi trước ngày 23/3/2019. 

Dự kiến Hội nghị NCKHSV cấp khoa sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến ngày 303/2019, tùy thuộc vào lịch tuần và sắp xếp của thầy Chủ nhiệm khoa trực tiếp phụ trách NCKH Khoa.

Nếu cần trao đổi thêm, các thầy cô liên hệ trực tiếp với tôi qua email: hothanh.dna@gmail.com

Xin trân trọng thông báo

Trợ lý phụ trách NCKH Khoa
Hồ Thị Thành

Bình luận của bạn