banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

PGS.TS. Lê Đình ChỉnhPGS.TS. Lê Đình Chỉnh

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1954
 • Nơi sinh: Hải Dương
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Học hàm: Phó Giáo sư (2009)
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Đông phương học
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1995

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Hồ Chí Minh với quan hệ Việt-Lào. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, số 2/ 2000.
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam với quan hệ ViệtLào trong đấu tranh giải phóng dân tộc 1930-1975. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Kỉ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 3. Văn minh sông Nile - Niềm tự hào của người Ai Cập. Tạp chí Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, số 58/2001.
 4. Tình hình Lào sau Hiệp nghị Viêng Chăn (1973) và sự thành lập Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 2/12/1975. Đông Phương học Việt Nam, kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ nhất (29/11/2000- 30/11/2000). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 5. Một số đặc trưng của mối quan hệ Việt Lào trong cách mạng giải phóng dân tộc thời kì 1954-1975. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, số 1/2001.
 6. Vài nét về sự hình thành và phát triển của quan hệ Việt Nam-Lào thời kì 1930-1954. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, số 1/2002.
 7. Vài nét về quan hệ Việt Nam-Lào thời kì 1954-1975. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, số 4/2002.
 8. Vài nét về sự hưng thịnh và suy sụp của Shilla trên bán đảo Hàn từ thế kỉ VII đến thế kỉ X - nhìn từ góc độ sử học. Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia Kỉ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 9. Chính sách đối ngoại của nhà nước Choson trong giai đoạn 1864-1910 - một vài liên hệ. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 10. Những nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản trong thời kì 1952-1973 - nhìn từ góc độ sử học. Kỉ yếu Hội thảo quốc gia Đông phương học Việt Nam lần thứ hai. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 11. ảnh hưởng của Nhật Bản trên bán đảo Hàn trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX; Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản (những vấn đề lịch sử và hiện tại). Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 12. Vài kinh nghiệm về phương pháp dạy và học môn lịch sử Korea cho sinh viên ngành Hàn Quốc Khoa Đông phương học. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam, 2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Bộ luật cổ của Lào Khăm phi pha thăm ma xạt (đồng tác giả). Almanach những nền văn minh thế giới. Nxb Văn hoá - Thông tin, 1995.
 2. &l

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn