banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ths. Nguyễn Minh ChungThs. Nguyễn Minh Chung, Bộ môn Hàn Quốc học

Họ và tên (chữ in hoa):     NGUYỄN MINH CHUNG
Ngày tháng năm sinh: 21/07/1981
Quê quán: Hà Nội            
Chức danh/học vị: Thạc sĩ            
Chức vụ/Đơn vị công tác:  Giảng viên, Bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Đông phương học
 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn