banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình KHGD/16-20Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình KHGD/16-20
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam”, Mã số KHGD/16-20 (Quyết định số 888/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Mục tiêu chung của Chương trình: Nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học giáo dục, góp phần giải đáp những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục-đào tạo Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

– Phát triển khoa học giáo dục Việt Nam tiếp cận trình độ khoa học giáo dục thế giới đáp ứng yêu cầu của sự phát triển giáo dục-đào tạo trong giai đoạn tới;

– Cung cấp luận cứ khoa học cho việc đổi mới qua trình giáo dục-đào tạo và quản lý giáo dục-đào tạo;

– Xây dựng các phương pháp luận, các tiêu chí và chỉ số thống kê của một số dữ liệu giáo dục cơ bản của Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các Tổ chức khoa học công nghệ, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục hoặc liên quan đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các mục tiêu nêu trên của Chương trình.

Đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình (theo biểu mẫu đính kèm) đề nghị gửi theo đường công văn và thư điện tử về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 04.38690357. E-mai: vukhcns@moet.edu.vn; ktnhan@moet.edu.vn. Thời hạn gửi đề xuất trước ngày 20/4/2016.

http://www.moet.gov.vn/?page=1.7&view=1214

Bình luận của bạn