banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đề xuất nội dung hợp tác về KH&CN theo Nghị định thư với Đài Loan bắt đầu từ năm 2017Đề xuất nội dung hợp tác về KH&CN theo Nghị định thư với Đài Loan bắt đầu từ năm 2017
Chuẩn bị nội dung đàm phán và ghi nhận vào Nghị định thư hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam - Đài Loan từ năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung với đối tác Đài Loan. Tập trung vào một số lĩnh vực: ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và y tế; công nghệ thông tin; khoa học xã hội và nhân văn; vật liệu mới; biến đổi khí hậu; khoa học trái đất, thủy văn, phòng chống thiên tai; chính sách về ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công

Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ xem xét đưa vào danh mục đàm phán với Đài Loan bao gồm:

– Công văn đề xuất của Cơ quan chủ trì; Danh mục đề xuất theo mẫu đính kèm.

– 02 bản tiếng Việt và tiếng Anh đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư theo Mẫu 1 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT- BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

– 02 bản tiếng Việt và tiếng Anh Thỏa thuận liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ giữa cơ quan chủ trì Việt Nam với đối tác Đài Loan về nội dung, kế hoạch, kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Trong đó thỏa thuận rõ vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ; quản lý và sử dụng các thành quả nghiên cứu và có cam kết rõ phần đóng góp tài chính của phía đối tác Đài Loan phải đạt tối thiểu 40% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Thời gian thực hiện tối đa là 03 năm.

– Hồ sơ đề xuất yêu cầu gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo – 35, Đại cồ Việt, Hà Nội và gửi qua địa chỉ thư điện tử: vukhcns@moet.edu.vn trước ngày 25/04/2016.

http://www.moet.gov.vn/?page=1.7&view=1211

Bình luận của bạn