banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG Hà Nội năm 2017Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG Hà Nội năm 2017
ĐHQG Hà Nội vừa có thông báo về đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQG HN năm 2017, để các Thầy/cô có thời gian chuẩn bị các đề xuất, phòng QLNCKH xin gửi Quý Thầy/Cô bản file pdf thông báo trước để thông báo tới các nhà khoa học của đơn vị được biết. Phòng QLNCKH sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản (với thời hạn nộp xuất của Trường sẽ sớm hơn so với kế hoạch tổng hợp của ĐHQG HN).

Kính gửi Quý Thầy/Cô

 

ĐHQG Hà Nội vừa có thông báo về đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQG HN năm 2017, để các Thầy/cô có thời gian chuẩn bị các đề xuất, phòng QLNCKH xin gửi Quý Thầy/Cô bản file pdf thông báo trước để thông báo tới các nhà khoa học của đơn vị được biết. Phòng QLNCKH sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản (với thời hạn nộp xuất của Trường sẽ sớm hơn so với kế hoạch tổng hợp của ĐHQG HN).

 

Nội dung thông báo

 

Trân trọng cám ơn Quý Thầy/cô và hy vọng Trường sẽ có những đề xuất khả thi cho năm 2017.

 

Trân trọng cám ơn.

 

Ngày 12/4/2016, ĐHQG HN có ban hành công văn số 994 về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG Hà Nội năm 2017.

Lưu ý: hạn nộp lên ĐHQG ngày 28/4/2016.

Mọi thông tin chi tiết xin xem file đính kèm

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn