banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thư mời viết bài hội thảo cấp Quốc gia "Những vấn đề văn học và Ngôn ngữ Nam bộ"Thư mời viết bài hội thảo cấp Quốc gia "Những vấn đề văn học và Ngôn ngữ Nam bộ"
Trải qua hơn ba trăm năm hình thành và phát triển, Nam Bộ đã trở thành một vùng văn hóa có nhiều thành tựu rực rỡ và đặc sắc. Điều ấy thể hiện đậm nét trong lĩnh vực văn học và ngôn ngữ ở Nam Bộ. Từ trước đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu quan trọng về ngữ văn Nam Bộ, tuy nhiên hiện nay vẫn có nhiều vấn đề đặt ra chưa được giải quyết.

Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và Viện Văn học quyết định hợp tác mở Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ” để công bố những nghiên cứu mới và thảo luận về vấn đề ấy.

(Theo Ussh)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn