banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Hệ thống tạp chí trong danh mục ISI/Scopus (cập nhật 12/5/2016)Hệ thống tạp chí trong danh mục ISI/Scopus (cập nhật 12/5/2016)
Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học kính gửi Quý Thầy/Cô các file tổng hợp các danh mục trong hệ thống tạp chí được ISI (Viện thông tin Khoa học Mỹ) và Scopus trích dẫn.

Các files gửi kèm gồm có danh mục Tạp chí của tất cả lĩnh vực Arts and Humanities và Social Sciences; và theo một số lĩnh vực hẹp cụ thể có liên quan đến các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường.
 
Rất mong Quý Thầy/Cô chia sẻ thông tin này tới các nhà khoa học, để Quý Thầy cô có thể lựa chọn được tạp chí phù hợp công bố các kết quả nghiên cứu, cũng như hướng đến đạt được kết quả tốt hơn công bố quốc tế trên các tạp chí Scopus/ISI trong thời gian tới.

All_Arts and Humanities:

All_Social Sciences:

Anthropology:

Applied Psychology:

Archaeology:

Arts and Humanities:

Communitcation:

Cutural Studies:

Decsion Science:

Demography:

Gender Studies:

History:

Language land Linguistics:

Leadership and Management:

Library and Information Sciences:

Organizational Behavior and Human Resource Management:

Philosophy:

Political Science and International Relations:

Psychiatry and Mental Health:

Psychology:

Public Administration:

Religious Studies:

Social Sciences:

Social Work:

Sociology and Political Science:

Tourism, Leisure and Hospitality Management:

Urban Studies:

(Ussh)

Bình luận của bạn