banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Mời tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế "Quan hệ quốc tế ở Đông Á trong bối cảnh mới của khu vực"Mời tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế "Quan hệ quốc tế ở Đông Á trong bối cảnh mới của khu vực"
Kính gửi các thầy cô trong khoa!

Nhà trường vừa gửi giấy mời các thầy cô trong khoa đến tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế: "Quan hệ quốc tế ở Đông Á trong bối cảnh mới của khu vực" (International Relations in East Asian in the new regional context)

Thời gian: 9h00, ngày 27 - 28 tháng 6 năm 2016
Địa điểm: Tầng 8 nhà E, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi , Thanh Xuân, Hà Nội. 

Xin trân trọng thông báo để các thầy cô có quan tâm đến tham dự Hội thảo. 
(Giấy mời các thầy cô được gửi trong ngăn tủ các Bộ môn)

Kính thư!

Trợ lý nghiên cứu KH Khoa

Hồ Thị Thành
 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn