banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông tin Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VThông tin Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ V
Phòng QLNCKH kính chuyển tới Quý Thầy/Cô thông tin Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ V do ĐHQG HN Tổ chức. Nội dung công văn này (bản in) đã được gửi tới các đơn vị qua đường văn thư. Trân trọng cám ơn Quý Thầy/Cô!

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Tiếp nối bốn kỳ Hội thảo đã được tổ chức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh vào các năm 1998, 2003, 2008 và 2012, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5 (năm 2016) sẽ được ĐHQG Hà Nội tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15-18/12/2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Hội thảo là diễn đàn học thuật thảo luận và đề xuất giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam, cũng như là cơ hội đẩy mạnh sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, quy tụ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tiến tới hình thành một mạng lưới quốc tế về Việt Nam học.

Hội thảo dự kiến sẽ có 5 tiểu ban: Ngoại giao, hợp tác và hội nhập quốc tế; Nguồn lực văn hóa; Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; Chuyển giao tri thức và công nghệ; Kinh tế và sinh kế và Biến đổi khí hậu. Trong đó, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trì nội dung và tổ chức tiểu ban 1. Các thông tin về Hội thảo, hướng dẫn về tóm tắt, toàn văn báo cáo, đăng ký tham dự hội thảo xin xem tại website của Hội thảo: http://icvs2016.vnu.edu.vn.

Nhà trường kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chuyển thông tin Hội thảo này đến cán bộ, các nhà khoa học của đơn vị biết và đăng ký tham gia, gửi bài viết cho Hội thảo. Các bài viết cho Tiểu ban 1, xin gửi trực tiếp về hòm thư: icvs1@vnu.edu.vn; hoặc liên hệ trực tiếp với phòng QLNCKH (706-E) để biết thêm thông tin.

Trân trọng cám ơn.

Hiệu trưởng 

Phạm Quang Minh 

(đã ký)

Bình luận của bạn