banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Triển khai chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Osaka, Nhật BảnTriển khai chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Osaka, Nhật Bản
Căn cứ Công văn số 2574/ĐHQGHN-ĐT ngày 01/9/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Osaka, Nhật Bản, BCN Khoa kính đề nghị các Thầy Cô thư ký Bộ môn và Thầy Sĩ Thành - Trợ lý CT&CTSV thông báo rộng rãi đến toàn thể sinh viên của bộ môn mình nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn số 2574/ĐHQGHN-ĐT ngày 01/9/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Osaka, Nhật Bản, BCN Khoa kính đề nghị các Thầy Cô thư ký Bộ môn và Thầy Sĩ Thành - Trợ lý CT&CTSV thông báo rộng rãi đến toàn thể sinh viên của bộ môn mình nội dung cụ thể như sau:
1. Các chương trình học: iExPO, OUSSEP, Frontier Lab and Maple.
2. Kỳ học trao đổi: Kỳ học tháng 4/2017 và tháng 9/2017.
3. Tiêu chuẩn xét chọn
- Là sinh viên đại học hệ chính quy có điểm trung bình chung học tập đạt từ 3.0 trở lên và năng lực tiếng Anh đạt IELTS 6.0 hoặc tiếng Nhật đạt JLPT N2 hoặc tương đương.
- Có sức khỏe để tham gia chương trình trao đổi sinh viên.
- Không xét chọn để tham gia chương trình đối với sinh viên Khóa QH-2016-X.
4. Thời hạn đăng ký: Ngày 22/9/2016 (đối với kỳ học tháng 4/2017).
5. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến (online) trên website của Trường Đại học Osaka (https://studentexchange.osaka-u.ac.jp/t-cens_osaka_ex/login_cn.php).
Nếu sinh viên đạt yêu cầu về chương trình trao đổi, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đăng ký bước đầu cho sinh viên. Sau đó, sinh viên sẽ thực hiện các công việc đăng ký tiếp theo theo hướng dẫn trên website của Trường Đại học Osaka.
6. Học phí: Sinh viên trao đổi được Trường Đại học Osaka miễn học phí.
7. Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ được viết hoặc dịch công chứng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật gồm:
- Hồ sơ theo yêu cầu của Trường Đại học Osaka.
- Đơn xin đi học trao đổi (mẫu của Đại học Quốc gia Hà Nội gửi kèm).
- Bảng điểm học tập đến hết năm học 2015 - 2016.
- Bản photo hộ chiếu còn hạn.
- Lý lịch sinh viên (có dán ảnh).
- 02 ảnh 3x4.
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển tham dự tham dự chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Osaka năm 2017, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Kính đề nghị Thầy/Cô thông báo rộng rãi và tập hợp hồ sơ của sinh viên có nhu cầu và gửi về Khoa để Khoa gửi công văn lên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên) trước ngày 19/9/2016 (Thứ hai).


Trân trọng cảm ơn Thầy/cô

TM. BCN Khoa

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn